Tag: Ken Chu

Guo Min Da Sheng Huo (2017)

Guo Min Da Sheng Huo 国民大生活 is a 40-episode Chinese romance drama that tells a story of a Beijinger and …